+ MENU
PROJECTS

ABOUT

◘ KIENTRUC O COMPANY LIMITED

KIENTRUC O is an architectural firm based in HCMC, Vietnam. Lead by a dynamic duo DAM VU and ANNI LE. Its mission is to create architecture that facilitates and embrace a coherent symbiosis between human and the environment. The firm seeks for architectural manifestation as a collective result of keen observations and thoughtful application of local architecture, its people and their cultural tradition, all of which to achieve a harmonious relationship that satisfy human needs and stimulate coexistence between human and the natural ecology. DAM VU and ANNI LE also teach at Architecture University of HCMC.

◘ CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC O

Công Ty TNHH Kiến Trúc O hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Thiết Kế Tổng thể - Kiến Trúc - Nội Thất. Được thành lập và điều hành bởi KTS Đàm Vũ và Lê An Ni. 

Các dự án KIENTRUC O thực hiện đa dạng về thể loại và về cách đặt vấn đề cho không gian kiến trúc. Mỗi công trình độc đáo và riêng biệt trong cách thức xử lý không gian và thẩm mỹ tuy vậy tựu chung chúng tôi mong muốn tạo ra những tác phẩm kiến trúc có tác động mạnh và tích cực đến xúc cảm và nhận thức của con người về mối tương tác với nhau và với thiên nhiên. 


◘ AWARDS

FIRST PRIZE | BÓ MON PRESCHOOL | THE FIFTH BAKU INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS | UIA ENDORSED AWARDS

○ JURY WINNER | BÓ MON PRESCHOOL | A+AWARDS 2021

○ ARCHITECT OF THE YEAR - ARCHITECT ĐÀM VŨ | ASHUI AWARDS 2020 

JURY WINNER | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN | A+AWARDS 2020

 BRICK AWARDS UK 2019 | Chuon Chuon Kim 2 Kindergarten - Commended

 NATIONAL ARCHITECTURE PRIZE 2019 | TTC ELITE BẾN TRE KINDERGARTEN - BRONZE TITLE

 BUILDING OF THE YEAR 2019 | ARCHDAILY | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN - 5 FINALIST

 WINNER 2018 | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN | ARCHITECTURE MASTERPRIZE

 WINNER | HOUSE 304 | ARCASIA AWARDS FOR ARCHITECTURE 2016

 AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2016 | House 304 - Bronze Title

 AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2016 | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN - BRONZE TITLE

 AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2016 | VAS Ofce Building - Honorable Mention

 ASHUI AWARDS 2015 | VAS Ofce Building - Buidling of the Year Nomination

 WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL 2015 | VAS Ofce Building - Finallist

  

 


◘ PUBLICATIONS:

  HOUSE 304 on VERTICAL LIVING - Book by Gestallen Berlin - Germany - 2021 https://gestalten.com/products/vertical-living

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ BÓ MON PRESCHOOL on HINGE MAGAZINE - HONGKONG - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ KIENTRUC O OFFICE on HINGE Magazine - HONGKONG - OCTOBER 2020 (PDF)

○ VAS OFFICE BUILDING on ANC Magazine - SEOUL - SOUTH KOREA No. 410 JULY 2015

○ CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN on C3 SPECIAL - SEOUL - AUGUST 2018

 CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN on ARQUITECTURA VIVA MAGAZINE - SPAIN 08.2018 
 CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN on cover of ARCHITEKTUR FACHMAGAZIN AUSTRIA No. 04 . 2016 

 

 CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN on IW DESIGN & DETAIL Magazine - SEOUL SOUTH KOREA No.149.2016

 CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN on BOB INTERNATIONAL MAGAZINE OF SPACE DESIGN - SEOUL - SOUTH KOREA No. 140.2016 

○ CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN in the book TP.Hồ Chí Minh MEGA CITY 3th EDITION 2017 of Goethe Institut Germany 

○ HOUSE 304 in the book TP.Hồ Chí Minh MEGA CITY 3th EDITION 2017 of Goethe Institut Germany

 
We are currently looking for talented Architects and Interns. Please send your application to email: info@kientruco.com.
facebook | instagram