+ MENU
PROJECTS

ABOUT

 KIENTRUC O 

KIENTRUC O is a Master Planning, Architecture and Interior design firm based in HCMC, Vietnam. Lead by a dynamic duo DAM VU and ANNI LE. Our projects vary in types and scales. 

KIENTRUC is architecture in English. We consider "KIENTRUC" as a verb, which is a continuous action that includes the whole process of absorption, contemplation and experience. And O is a reality, as a circle that reflects complete existence.

 VĂN PHÒNG KIENTRUC O

Văn phòng KIENTRUC O hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế Tổng Thể, Kiến Trúc, Nội thất với đầy đủ sự đa dạng về thể loại công trình tương thích với nhiều qui mô lớn nhỏ khác nhau. Văn phòng đựơc thành lập và điều hành bởi ĐÀM VŨ và LÊ AN NI.

Từ KIENTRUC của chúng tôi ở đây được hiểu như là một động từ - là hành động liên tục trong kiến trúc, bao gồm toàn bộ quá trình thẩm thấu, chiêm nghiệm và trãi qua. Và O là thực tại, như là 1 vòng tròn phản ánh sự hiện hữu trọn vẹn.  


◘ AWARDS

FIRST PRIZE | BÓ MON PRESCHOOL | THE FIFTH BAKU INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS | UIA ENDORSED AWARDS

○ JURY WINNER | BÓ MON PRESCHOOL | A+AWARDS 2021

○ ARCHITECT OF THE YEAR - ARCHITECT ĐÀM VŨ | ASHUI AWARDS 2020 

JURY WINNER | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN | A+AWARDS 2020

 BRICK AWARDS UK 2019 | Chuon Chuon Kim 2 Kindergarten - Commended

 NATIONAL ARCHITECTURE PRIZE 2019 | TTC ELITE BẾN TRE KINDERGARTEN - BRONZE TITLE

 BUILDING OF THE YEAR 2019 | ARCHDAILY | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN - 5 FINALIST

 WINNER 2018 | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN | ARCHITECTURE MASTERPRIZE

 WINNER | HOUSE 304 | ARCASIA AWARDS FOR ARCHITECTURE 2016

 AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2016 | House 304 - Bronze Title

 AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2016 | CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN - BRONZE TITLE

 AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2016 | VAS Ofce Building - Honorable Mention

 ASHUI AWARDS 2015 | VAS Ofce Building - Buidling of the Year Nomination

 WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL 2015 | VAS Ofce Building - Finallist

  

 


◘ PUBLICATIONS:

  HOUSE 304 on VERTICAL LIVING - Book by Gestallen Berlin - Germany - 2021 https://gestalten.com/products/vertical-living

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ BÓ MON PRESCHOOL on HINGE MAGAZINE - HONGKONG - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ KIENTRUC O OFFICE on HINGE Magazine - HONGKONG - OCTOBER 2020 (PDF)

○ VAS OFFICE BUILDING on ANC Magazine - SEOUL - SOUTH KOREA No. 410 JULY 2015

○ CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN on C3 SPECIAL - SEOUL - AUGUST 2018

 CHUON CHUON KIM 2 KINDERGARTEN on ARQUITECTURA VIVA MAGAZINE - SPAIN 08.2018 
 CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN on cover of ARCHITEKTUR FACHMAGAZIN AUSTRIA No. 04 . 2016 

 

 CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN on IW DESIGN & DETAIL Magazine - SEOUL SOUTH KOREA No.149.2016

 CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN on BOB INTERNATIONAL MAGAZINE OF SPACE DESIGN - SEOUL - SOUTH KOREA No. 140.2016 

○ CHUON CHUON KIM KINDERGARTEN in the book TP.Hồ Chí Minh MEGA CITY 3th EDITION 2017 of Goethe Institut Germany 

○ HOUSE 304 in the book TP.Hồ Chí Minh MEGA CITY 3th EDITION 2017 of Goethe Institut Germany

 
We are currently looking for talented Architects and Interns. Please send your application to email: info@kientruco.com.
facebook | instagram